Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Terminologie A - C

Navigace: Balet > Baletní terminologie > Terminologie A - C
Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Terminologie A - C

Abstraktní balet – Balet bez děje. Čistě taneční kompozice.

Adagio (adádžo) - Termín odvozený od hudebního výrazu adagio. Znamená lehce, volně. Jde o pomalé, ladné pohyby. V tanci to znamená:

1) Několik cvičení jdoucích za sebou a skládajících se z pomalých a graciézních pohybů, které mohou být jednoduché či velmi komplikované, ale v každém případě musí jejich provedení budit zdání naprosté lehkosti. Tato cvičení rozvíjejí sílu, smysl pro linii pohybu, rovnováhu a překrásné držení těla, které tanečníkovi umožňuje tančit s grácií.

2) Část klasického pas de deux, ve kterém tanečnice za asistence svého tanečního partnera předvádí pomalé pohyby a enlevemnts. Prezentuje zde svou grácii, rovnováhu, pirouettes, arabesky a tak dále a krokové kombinace, které by bez asistence partnera předvádět nemohla.

Ailes de pigeon (aj d piňo) – Holubí křídla. Jedná se o skok, ve kterém tanečník provádí cabriole s trojím překřížením nohou. Po té tanečník dopadne na nohu, ze které se odrazil a druhou nohu nechá naplou ve vzduchu. Tento prvek se také nazývá „pistolet“.

Air, en l´ (anlér) – Ve vzduchu.

1) Prvek či pohyb, který se dělá ve vzduchu, např. rond de jambe en l´air.

2) Práce nohy po té, co byla otevřena do druhé či čtvrté pozice a terre a zvedá se do úrovně boků a výš.

 

.Allegro - Termín odvozený z italského hudebního názvu, který znamená rychle, živě. Živé pohyby.Patří sem veškeré skoky.


Allongé (alonžé) – Protažení, roztažení. Např. protažené zápěstí, či celý prvek jako arabesque allongé.

Aplomb – Jistota, rovnováha, postoj. Tento výraz namená to, že tanečník či tanečnice má své tělo naprosto pod kontrolou a během pohybu vede své končetiny naprosto správně. Aplomb se získává v průběhu celého studia.

Arabeska - Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku.

Arqué (arké) – Výraz pro to, kdy tanečník stojí v první pozici, paty se dotýkají, ale mezi koleny vzniká mezera a to i přes to, že jsou kolena dopnutá.

Arriére, en (anarjér) - Dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika.

Arrondi, arrondie (arondy) – Zakulacený, zaoblený.


Assemblé (asamblé) – Spojený, uzavřený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí.


Attitude (atytüd) - Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni. Tato póza byla vytvořena podle slavné sochy Merkura (Jean Bologne 1524-1608). Poprvé se objevila jako pirouette en attitude v roli Merkura v baletu Bakchanálie. Jejím jevištním tvůrcem byl Carlo Blasis.

Autour de la salle (otúr delasál) – Výraz z Cecchettiho metody, kolem sálu. Značí, že řada obrátek či kroků se provádí po obvodu jeviště.


Avant, en (anaván) - Dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.

Balancé (balansé) – Houpavý krok, či kývavý pohyb rozvíjející lehkou a nenucenou koordinaci pohybů celého těla.

Balancoire, en (án balansoár) – Tento termín označuje část cvičení,kdy se provádí několik grand battements, kdy nohu plynule převádíme přes I. pozici do IV.pozice vpřed a vzad, tělo se při tom naklání do opačného směru, než je kročná noha.

Baletní mistr- Člověk v baletním souboru, který vede s tanečníky tréninky a opakuje s nimi nacvičený repertoár.

Baletoman/ka – Obdivovatel baletu, nadšený fanoušek. Tento výraz pochází z ruština, kde na počátku 19. století vzniknul.

Baletománie – Obdiv k baletnímu umění, nadšení pro balet. Toto slovo pochází z angličtiny, kdy jej v roce 1934 poprvé ve své knize použil Arnold Haskell.

Ballabile (balábile) - !Schopný tance“. Výraz pochází z italského ballare, tanec. Jedná se o tance skupiny či sboru bez sólových výstupů.

Ballerina – Italský výraz pro tanečnici, používá se také pro označení sólistky souboru.

Ballerina assoluta, prima (primabalerina asoluta) – Italský výraz označujícíc naprosto dokonalou tanečnici, tu nejlepší z nejlepších. Např. v carském Rusku se tímto titulem mohly pyšnit pouze dvě baletky, a to Pierina Legnani a Mathilda Kšešinská.

Ballerina, prima (primabalerina) – Italský název pro první tanečnici. Tímto názvem se označuje první sólistka, vedoucí tanečnice souboru.

Ballet classique (balet klasik) – Klasický balet. Baletní styl vycházející z tradičních akademických principů.

Ballet d´action (balet daksion) – Balet s dějem, např. Spící krasavice, popelka, Romeo a Julie atd.

Ballet d´école (balet dékol) – Školní balet.


Ballon (balón) - Skok. Správně, pružně provedený skok. Je to zvláštní schopnost udržet se co možná nejdéle ve vzduchu a zachovat při tom předepsané držení těla, pózu. Tanečník, který má tuto schopnost, činí dojem, jako by se ve vzduchu vznášel a plynul a jeho skoky a odrazy jsou elastické a hladké.


Ballonné (baloné)- Skok, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.

Ballotté (baloté) – Houpavý. Dobře provedé ballotté připomíná houpání na vlnách. Žádné zastavení, žádné zadržení pohybu. Takové ballotté je možné vidět např. v prvním jednání baletu Giselle.

Barre (bár) – Tyč.

Barre, a la (alabár) – U tyče, cviky prováděné s přidržováním se tyče.


Battement - Uder. Rychlé pokrčení nebo natažení nohy. Existuje mnoho druhů battement, velkých i malých.


Battement frappé - Energický pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.


Battement tendu - Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.


Battement tendu jeté - Pohyb, při kterém se kročná noha "vyhodí" do vzduchu.


Batterie - Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů.

Battu (baty) – Úder jedné nohy o druhou.

Bílý balet – Jakýkoliv balet, kde jsou tanečnice oblečeny do tradičních dlouhých, bílých šatů, navržených pro Marii Taglioni v roce 1830 pro balet Sylfidy.


Bras - Paže.

Brisé (brizé) – Skok z místa směrem za kročnou nohou a s dopadem současně na obě nohy, nebo s dopadem na jednu nohu a kročnou přikládáme sur le cou-de-pied devant nebo derriere podle druhu brisé.

Cabriole (kabriol) – Z italského capriola – kozí skok. Skok, který se dělá vpřed, vzad, na croisé, effacé, écarté, do arabesque, z páté pozice nebo nějakého přípravného kroku.

Corps - Tělo.

Corps de ballet - Baletní soubor.

Cou de pied, sur le (súr le kudepjé)- Krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.


Coupé (kupé) - Malý, vazebný pohyb, umožňující začátek jiného kroku. Provádí se vpřed i vzad.

Couru, pas (pa kury) - Běh na špičkách nebo pološpičkách v paralelním postavení drobnými a rychlými krůčky vpřed nebo vzad.

Croisé - Zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená.

Croisé, en (ánkroa) - Do kříže = dopředu, stranou, vzad.


Cvičení na volnosti - Cvičení ve volném prostoru bez opory tyče.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist