Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Terminologie R - Z

Navigace: Balet > Baletní terminologie > Terminologie R - Z
Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Relevé - Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo demi-pointes.

Relevér - Zvedat.

Remontant, en - S postupem vzad. Výraz z francouzské školy, kdy se jedná o kroky směřující od diváka do zadní části jeviště. Opakem je  en descendant.

Renversé, renversée (ranverzé) - Záklon v otáčce.

Répétition (repetision) - Zkouška.

Répétition génerale(repetision ženerál) - Generální zkouška. Výraz používaný francouzskou školou pro generální zkoušku v divadle s kostýmy, rekvizitami s přizváním tisku i obecenstva.


Retiré - Zdvižený. Špička kročné nohy je zdvižena ze zavřené pozice těsně pod koleno.


Révérence (reverans)- Úklona. Uklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení.

Réverance, grand (grán reverans) - Velká úklona.


Romantický balet - Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.


Rond de jambe - Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou.

Salle, autour de la (otůr de la sal) - Kolem sálu. Řada kroků či otoček prováděných po obvodu sálu či jeviště. Výraz pochází z Cecchettiho metody.

Saut (sot) - Skok.

Sauté - Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée


Seconde, á la - Do druhé. Je li noha na zemi nebo ve vzduchu ve druhé pozici.

Sept - Sedm.

Seul, pas - Sólo. Sólový výstup jednoho tanečníka nebo tanečnice.


Simple - Jednoduchý. Napřiklad sissonne simple.

Sissonne (sison) - Druh skoku, který je proveden z obou nohou.

Sissone simple - Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo
derriére.

Sissorule - Druh skoku z obou nohou, který může být proveden mnoha způsoby.

Six (sis) - Šest.

Soubresaut (subrsó) - Náhlý výskok. Je to skok s odrazem z obou nohou a dopadem na obě nohy.


Sólista - Tanečník, který tančí sám.


Soubor - Sdružení tanečníků, kteří tanči obvykle jako skupina za podpory sólistů.


Současný tanec - Moderní taneční styl volnější než klasický balet.

Soulevé, soulevée (sulevé) - Totéž co  piquée,  viz tam.


Soutenu - S oporou.

Suite, de (de suit) - Za sebou.


Sur - Na. Například sur1es pointes.


Sur place - Na místě.

Sus - sous (su su) - Je v podstatě cupitání v relevé v páté pozici. Při postupu vpřed je ktivnější noha, která je v páté pozici vzadu a jako by podrážela nohu, co je vepředu, při postupu vzad je zase aktivnější noha, co je vpředu.


Synkopy - Zdůraznění rytmické části skladby.

Taqueté (taket) - Přípravný cvik pro všechny druhy pas de bourré.

"Tečka" - Tímto termínem rozumíme zastavení pohybu - výdrž - v určité poloze nebo póze.


Temps levé - Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.


Temps lié - Spojení. Řada plynule spojených pohybů.


Tendu - Natažený. Například při battement tendu.

Terre, a (a tér) - Na zemi.

Terre, par (partér) - Po zemi.

Tete (tet) - Hlava.

Tour (túr) - Název používaný hlavně pro otáčení těla na jedné noze.


Tour en l'air (túr anlér) - Otočení ve vzduchu.


Tournant, en - Otočení. Krok provedený s otočením.


Tyč - Tyč upevněná ve výšce paží, která pomáhá tanečníkům udržet při cvičení rovnováhu. Cvičením u tyče se obvykle zahajují hodiny.


Vytočení - Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist