Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Abraxas

Navigace: Balet > Děje baletů > Abraxas
Rychlost.cz - poptávka připojení

Abraxas (hudba Werner Egk)

1. obraz – Smlouva

Zestárlý Faust se snaží prolomit konvence své doby. Touží po poznání, chce objevit skryté síly, které určují děj světa, vyvolává duchy a pokouší se také o vyvolání zjevení Mefistofela. K jeho překvapení najednou před ním stojí Mefistofeles – má však podobu Bellastrigy. Když se Bellastrize podaří zatáhnout do svého tance, předkládá mu smlouvu s peklem; Faust však ještě odolá. Bellastriga proto přivolává Archisposu, milostnici Satanáše a Faust podléhí jejímu kouzlu. Bezvýsledně se snaží získat zpět mizející zjevení. Bellastriga znovu předkládá smlouvu, kterou Fast nyní bez rozmyšlení podepíše. S podpisem dostane Faust zpět svoje mládá a zároveň se objevuje Archisposa. Faust nadšeně vzdává milostnici hold. Archisposa mu předává prostřednictvím Bellastigy kus svého oděvu na znamení přízně. Od tohoto okamžiku vede Bellastriga Fausta na cestě jeho bloudění.

2. obraz – Zápletka

Na dvoře španělského krále se koná slavnost. Šašek doručí své velitelce – královně španělské – zástavu lásky a hlásí dvoru příchod mága. Hosta však čeká skličující přijetí. Svou průvodkyni Bellastrigu představuje jako balerínu. Stejná nálada zachvacuje i Fausta, když v královně pozná Achisposu. Královna-Achisposa zahajuje s Faustem tanec, zatímco Bellastiga svými kouzly svádí krále, aby ho oddálila od Fausta a královny. Faust baví společnost zaklínáním zjevů. Naposledy vyvolá sam sebe a Archisposu jako zrcadlový obraz. Nezakrytou milostnou hrou, která se dvoru zjevuje i v zrcadle, roste vzrušení společnosti. Král a jeho družina se tlačí k fantomu, který však nezadržitelně mizí. Dvůr pozná znamení. Tu Faust unese Archisposu.

3. obraz – Panedemonium

Čarodějnice a kouzelníci různých dob a společenských vrstev mají rej. Satan, obklopen tygry a hady, se nehybně dívá na řádění, podobající se strašidelnému plesu masek. Objevuje se Faust s Archisposou. Spojí se k vášnivému tanci. Satan přivolá Archisposu k sobě. Faust poznává, že jeho dřívější snaha po vědění se zvrhla v milostnou vášeň. Znechucen uteče. Bellastiga ho však následuje.

4. obraz – Fata morgána

Faust touží po absolutní harmonii.Domnívá se, že ji najde ve světě antiky. Bellastriga mu tento přelud přičaruje podle jeho přání a zavede ho do říše Heleny. Faust je ušlechtilým klidem tohoto místa uchvácen a je šťasten. Bez vášně se přidá k tanci Heleny a jejích družek. Harmonie je však brzy přerušena skupinou bakchantek. Fausta se zmocňuje neklid, blíží se k němu Archisposa. Faust se dotkne Heleny a vše zahalí tma. Faust poznává, že to, co doposud pokládal za svůj ideální svět, za „absolutní krásu“, je jen svět klamu a hrůzného rozpadu.

5. obraz – Vyrovnání

Horoucí přání po pravé radosti ze života zavede Fausta mezi veselý lid v německém městě. Myslí si, že uniknul pomahačům ďábla, ale zjev Bellastigy ho vzápětí přesvědčuje o omylu. Jeho pozornost vzbudí mladá dívka, kterou skupina rozpustilých mladých lidí odtrhla od její průvodkyně. Chce dívce pomoci, ale sám se dostane do víru tančícího davu. Otevírá se boud a lidé čekají na představení. Faust a dívka se ocitnou proti sobě. Oba se cítí k sobě silně připoutáni. Když Faust mezi maskami kejklířů pozná ďábelskou chásku, snaží se dívku přesvědčit, aby s ním odsud odešla. Archisposa to však zpozoruje a vrhne se k nim, aby je od sebe oddělila. Dav opouští náměstí. Zůstanou jenom Markéta a Faust; vyznají si svou lásku. Najednou se objeví Archisposa a předkládá Faustovi smlouvu s peklem. Dívka zděšeně couvne. Ale ďáblice ukazuje smluvu i  také přispěchavšímu davu, který výhružně obklopuje Fausta. Ten v šíleném zoufalství smlouvu roztrhá. Nezpozoruje ale, že tím ztrácí moc i mládí. Stárnoucímu Faustovi Šašek posměšně nastavuje zrcadlo. Rozzuřený dav se zmocňuje mága, aby ho soudil. Avšak Markétě se podaří dav uklidnit.  Dívkat se zoufale vrhne k nohám domnělému Kardinálkovi a prosí o život starého muže. „Kardinál“ však cynicky odhazuje svůj plášť a ukazuje se ve své pravé podobě jako Satan. Ještě jednou předvádí Faustovi svůdné zjevení pekla, ale ten se od něho odvrací a zhroutí se.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist