Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Bajadéra

Navigace: Balet > Děje baletů > Bajadéra
Rychlost.cz - poptávka připojení

Děj baletu Bajadéra

 

 

I. dějství

 

   Velký Brahmán, kněží i chrámové tanečnice zvané bajadéry, se chystají na významnou událost, na slavnost Svatého ohně. Jako poslední přichází Nikija, nejvznešenější a nejsvatější z bajadér. Velký Brahmán je znovu zasažen její mladistvou krásou a dotěrně na ni útočí. Tanečnice veřejně odmýtá jím nabízený sňatek, majetek i vysoké společenské postavení. Mlčky vzpomíná na Solora, na svou velkou tajnou lásku.

     Bohatý a ušlechtilý Solor, mladý válečník z královské kasty, se vydává na lov. Ve vhodný okamžik posílá pryč své přátele a tajně očekává Nikiju, do které se i on zamiloval. Jakmile se něžná dívka objeví a spočine v jeho náručí, vzájemně si vyznávají lásku a přísahají si věrnost. Nemají ani tušení o tom, že jsou sledováni záludným Velkým Brahmánem.

    Ten v návalu uražené pýchy i žárlivosti jim v duchu slibuje svou pomstu.

 

II. dějství

    S prvními paprsky nového dne oznamuje Rádža ve svém paláci zprávu, že jeho dcera Gamzatti bude brzy provdána za Solora, kterému byla již v dětství zaslíbena. Gamzatti je svým budoucím chtěm okouzlena a nechápe, proč se k ní její nastávající chová tak váhavě a chladně. Ve své pýše nepředpokládá, že by si někdo dovolil odmítnout její ruku. Neví, že Solor nosí v srdci obraz chrámové tanečnice Nikiji, se kterou se tajně schází.

    Velký Brahmán chce milostný vztah Solora s Nikijou za každou cenu překazit a sám získat půvabnou tanečnici pro sebe. Jakmile se vetře do Rádžovy blízkosti, vypoví mu o lásce a schůzkách bajadéry se snoubencem jeho dcery. Rádža intrikána vyslyší a vzplane takovým hněvem, že hned na místě sesadí Velkého Brahmána z jeho funkce, a teprve potom se zabývá myšlenkou na pomstu.

     Gamzatti, skrytá před zraky rozmlouvající dvojice, vyslechne celý rozhovor otce s Velkým Brahmánem. Jakmile je schůzka u konce, přikáže služebné Aije, aby k ní okamžitě přivedla zmíněnou bajadéru. Když Nikija předstoupí před svou paní, vyslechne slova, která v ní probudí vzdor a hněv. Gamzatti ji mezi čtyřma očima bezostyšně žádá, aby ukončila nevhodný milostný románek. Sebevědomě a panovačně přikazuje, že musí Solora opustit a uvolnit cestu jejich manželskému štěstí. Jako odměnu jí nabízí šperky a drahokamy, ale Nikija takový obchod odmítá. S dýkou v ruce se vrhá na Gamzatti a pouze duchapřítomnost Aiji, která přispěchá na pomoc, zabrání tragédii. Gamzatti chce neposlušnost Nikiji krutě potrestat a rozhodne se, že její rivalka musí zemřít.

 

III. dějství

    Ačkoliv Solor přísahal Nikije věčnou lásku, zrazuje ji a souhlasí se sńatkem s dcerou bohatého Rádži.

    Zásnubní oslava probíhá v palácové zahradě, kam je hned po úvodním defilé přivedena také krásná Nikija, aby podle starých zvyklostí zatančila na počest novomnželského páru. K podvedené zdrcené dívce přistoupí Aija a podává jí květinový košíček se vzkazem, že kytica pochází od Solora. Bajadéra to chápe jako tajné znamení lásky a s novou nadějí se roztančí. Ve skutečnosti je dárek s ukrytým prudce jedovatým hadem posledním pozdravem od zákeřného Rádži a jeho dcery Gamzatti. Když nikija tančí s košíkem na prsou a š´tastně položí tvář na květinovou podušku, zasadí jí zmije smrtelný polibek. Dívka klesá k zemi a prudký jed jí zbavuje života. Velký Brahmán se vrhá na kolena a nabízí jí protilátku pro případ, že by ho vyslyšela a stala se jeho ženou. Nikija návrh odmítá, z posledních sil připomíná Solorovi jeho slib věrnosti a umírá.

 

IV. dějství

    Otřesený Solor nachází únik ze zoufalství v opiu, jehož účinky vyvolají v omámené mysli vizi království stínů. Mrtvé bajadéry s průhlednými závoji sestupují ve svatebních šatech z horských masivů Himalájí jen proto, aby ho utěšili a přivedly mu jeho milovanou Nikuju. Solor se prostřednictvím snu znovu setkává se svou láskou. Když se však drogou vyvolaná představa rozplyne, dívky mizí a on se vrátí do skutečného světa, ujímají se ho přátele a odvádějí ho na vatbu s Gamzatti.

     Snoubenci přicházejí do chrámu ke vatebnímu obřadu v doprovodu slavnostního rituálního průvodu. Tanec lotosových květů i zlatého bůžka jsou symboly přející páru zdraví, štěstí, moc, krásu i bohatství. Mezi Solora a Gamzatti však náhle vstupuje stín Nikiji a mladík neví, pro kterou z dívek by se měl jednou provždy rozhodnout. Silný cit ho neustále poutá k mrtvé bajadéře. Nakonec však vítězí vidina reálného bytí a Solor volí život s Gamzatti.

     Jakmile vyřkne manželský slib, propukne pod kouzelným dechem temného démona strašlivé zemětřesení. Honosný chrám se hroutí a v útrobách trosek nachází smrt vše živé z celého okolí.

    Na onom světě se duše Solora a Nikiji znovu setkávají a v obroaze věčného světla stoupají vzhůru k vrcholům Himalájí

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist