Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Bajaja

Navigace: Balet > Děje baletů > Bajaja
Rychlost.cz - poptávka připojení

BAJAJA, hudba Jindřich Kaan z Albestů

1. obraz - Říše krále pavouků Mygale

   Ranní úsvit osvětluje pavoučí sítě Mygalovy říše, rozkládající se mezi útesy nedostupných skal. Přichází králův šašek Epeira, aby vystřídal starou pracovnici ve tkaní zlaté pavučiny. Rád by do ní lapil nějakou vzácnou mušku, která by jistě rozveselila mrzutého krále. jako na zavolanou zabloudí do říše pavučin krásná zlatá muška. Epeira společně se strážci trůnu na ni podnikne hon, avšak muška jim unikne.
   Zvuky vzdálené hudby oznamují příchod královského průvodu. Z nosítek sestupuje král Mygale a uedá na trůn následován pestrým průvodem svých poddaných. V říši pavouků se právě slaví výročí Arachny, pramáti všech pavouků. Tancem se znázorňuje historie pavoučího rodu: Umění Arachne, její souboj ve tkaní s bohyní Minervou i proměnu v pavouka.
   Po celou dobu slavnosti sedí král Mygale zadumán a bez zájmu. Ani jeho sličné milostnici Tarantulle se nedaří ho rozveselit. Epeira se rozhodne zahnat jeho chmury: na jeho znamení se v pozadí rozhrne pavučina a k radostnému úžasu krále i jeho družiny se tak otevře výhled do zákoutí parku, v němž uprostřed růžových keřů dlí čarokrásná princezna Bajaja.
   Když obraz zmizí, rozkáže roztoužený král Epeirovi, aby se přestrojen vydal za princeznou Bajajou a přivábil ji do jeho říše. Tak se šašek se svou družinou vydává na cestu.

2. obraz - Park princezny Bajaji

   V besídce zámeckého parku sedí pod sochou Amora šťastní snoubenci - princ Budulín a princezna Bajaja. Ozve se veselý zvuk poštovské trubky. Ze zámku vybíhají dvorní dámy, zvědavé, co jim pošťáček přinese. Ten odevzdává nejdříve list princi a pak psaníčka dámám.
   V rokokovém přestrojení přichází Epeira se svým sluhou, který nese cestovní vak. Pavouci, kteří ho provázejí, se nepozorovaně ukrývají v křovinách. Epeira přichází k besídce, dvorně se uklání před Budulínem a Bajajou a předává jim své pověřovací listiny. Snoubenci jej balhosklonně vítají, pážata přinášejí sklenky vína a přípitkovým tancem se oslavuje příchod posla neznámého krále Mygale.
   Kajfáš, princeznin komorník, oznamuje, že v zámku je již připravena bohatá tabule. Všichni odcházejí, Kajfáš jako poslední. Vtom zahlédne vak, který si tu Epeira zapomněl a z něhož se ozývá tajemný bzukot. Zvědavý Kajfáš pootevře vak, z něhož k jeho překvapení vylétají krásné mušky - Epeirova svačina na dlouhou cestu. Přispěchavší Epeira stačí ještě poslední mušku chytit a strčit ji zpátky do vaku.
   Ze zámku zazní hudba, Budulín přivádí princeznu s jejími dvorními dámami a sám odchází. Epeira využívá tuto situaci, dá pokyn ukrytým pavoukům a v nastalém zmatku unáší princeznu Bajaju. Přibíhá Budulín a když se dozví, co se stalo, tasí kord a spolu s Kajfášem a ostatní družinou spěchá za únosci.

3. obraz - Krajina na břehu Donu
 
  Princ Budulín se při svém pronásledování dostane do kozácké strážnice na břehu Donu na břehu Donu. Princ se představuje náčelníkovi Korolenkovi a vysvětluje mu účel své cesty. Je přátelsky přijat a na pokyn svého náčelníka se kozáci pustí do bujarého tance. Náčelník se snaží prince povzbudit a tak mu vypráví, jak on sám vysvobodil z tureckého zajetí svou milovanou Halju. Pak uchopí Halju a zatančí s ní mazurku.
   V tom se v dálce ozve cinkot ruských trojek. Kozáci se snaží saně zastavit, ale ty jim unikají. Princ Bajaja poznává ve vzdalující se trojce svou snoubenku a její únosce. Kozáci berou zbraně a spolu s Budulínem prchající začínají pronásledovat.

4. obraz - Perské přístavní město

   Perské město je slavnostně vyzdobeno, čeká se příjezd šachova vzácného hosta, prince Budulína. Na znamení, že koráb přistál, zazní salva z děla. Z korábu vystupuje Budulín, Kajfáš a jejich průvod , naproti jim přichází šachův ministr Amas-bej a vítá je. Poté z paláce vychází samotný šach v čele skvostného průvodu. Budulín mu svěřuje své trápení. Šach s ním usedá na trůn a přivolává astrology Bulata a Hafise, aby vyčetli z postavení hvězd, kde je princova unesená nevěsta. Zatímco mágové vystupují na střechu paláce a pozorují hvězdy, odalisky se snaží rozptýlit princův žal svým tancem.
   Astrolog Bulat radostně oznamuje, že vyčetl z hvězd brzký příchod princezny Bajaji, která se již blíží k břehu. Vtom již koráb spouští v přístavu svou kotvu a z něj kvapem vybíhá princezna. Podařilo se jí uprchnout únoscům - a když spatří svého ženicha, šťastně mu běží naproti. Epeira se svými pavouky je však princezně v patách, zastupuje jí cestu, uchvátí ji a opět s ní mizí.

5. obraz - Tábor cikánů

   V táboře cikánů, na samé hranici říše krále pavouků sedí u ohniště princ Budulín. Dvě staré cikánky, Darja a Zarba, mu vykládají karty. Princ však není jejich věštbou uspokojen a tak se obrací o pomoc ke staré hrbaté čarodějnici. Zoa přislíbí, že začne nad ohništěm čarovat. Cikáni chtějí zaplašit chmurnou náladu svého hosta a zatančí mu divoký čardáš. Princ je za to štědře odmění.
   Zoa mu poté oznamuje, že Bajaja je již nablízku. Belhá se k bubnu visícímu na větvi a udeří do něj. Blesk osvítí celý tábor, zaburácí hrom, v pozadí na skále je vidět Epeiru a ostatní pavouky, jak vlečou princeznu. Blíží se k ohništi, přivábeni kouzly staré čarodějnice. Princ se svou družinou se vrhá proti nim a strhne se urputný boj. O vítězi je rozhodnuto v okamžiku, kdy Budulín probodne Epeiru a ten mrtev spadne ze skály. Bajaja je konečně zachráněna.

6. obraz - Návrat princezny Bajaji

   Statečný princ Budulín doprovází vysvobozenou princeznu v triumfálním průvodu na zámek. Oba sestupují z nosítek, všichni se k nim radostně sbíhají a oslavují šťastné shledání. Na princův pokyn se všichni pustí do veselého tance.
  
 

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist