Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Faraónova dcera

Navigace: Balet > Děje baletů > Faraónova dcera

DCERA FARAÓNA (hudba Cesare Pugni)

   Mladý anglický lord spolu se svým sluhou najde úkryt před bouří v pyramidě. Kouří se opium a mladý lord, sluha i jejich doprovod upadnou do hlubokého spánku. Oblaka zahalí vnitřek pyramidy, mumie se probudí k životu a ohnivá písmena označují začátek baletu :Sen minulosti.
   Lord se promění v mladého Egypťana Ta-hora, anglický sluha se stane egyptským sluhou. Při lovu na lvy zachrání Ta-hor panovníkovu dceru Aspicii před rozzuřeným lvem. Faraon je mu vděčný a pozve ho ke svému dvoru.
   Na dvoře faraona je ohlášena návštěva nubijského krále, který se uchází o ruku Aspicie. Faraon mu svou dceru přislíbí, ale ta je nešťastná, protože se zamilovala do Ta-hora a na znamení lásky mu již darovala prsten.
   Milenci se rozhodnou, že prchnou. Během slavnosti utíkají tajnými dveřmi, ale jejich útěk je prozrazen a nubijský král je pronásleduje. Aspicie, Ta-hor a sluha se  převléknou za rybáře a najdou úkryt v chýši na břehu Nilu. Ta-hor a jeho sluha pomáhají rybářům v jejich práci a opuštěná Aspicie je odhalena Nubijcem. Prchá před ním a nakonec skočí do Nilu. Když se Ta-hor se sluhou vrátí, nubijský král je zajme.
   Na dně Nilu sedí jeho vladař na trůně, obklopený najádami a ondinami. Přijme slavnostně Aspicii, na jejíž počest uspořádá slavnost, na které tančí všechny řeky, kterým vládne: Quadalkvivir, Temže, Rýn, Kongo, Něva, Tibera. Aspicie však stále myslí na Ta-hora a prosí krále Nilu, aby jí dovolil vrátit se na zem. Vladař poručí připravit nádhernou mušli, do které ona vstoupí a vysoký gejzír vody jí vynese k zemi.
   V paláci se mezi tím faraon ptá vědců, kněží a proroků, kde se nachází jeho dcera. Nubijský král přivádí Ta-hora a sluhu, ale ani ti nic nevědí o osudu Aspicie. Nubijský král mlčí o příhodě s Aspicií a žádá tvrdé potrestání únosců. Na rozkaz faraona je přinesen koš, ze kterého se vymrští had a uštkne otroka. Stejný osud čeká i Ta-hora a sluhu, když neřeknou, kde je dcera faraona. Oba jsou odvedeni.
   Objevuje se Aspicie, kterou vesničané přinášejí na nosítkách. Dívka vysvětlí, co se stalo. Faraon vyhání nubijského krále. Aspicie náhle spatří, jak je Ta-hor se sluhou přiváděn ke koši s hadem. Prosí otce o milost pro oba, ale ten zůstává neoblomný. Když se však chce Aspicie sama vrhnout před koš, obměkčí se a dá souhlas ke svatbě.
   Epilog se odehrává opět v pyramidě. Její střecha se otevírá, Isis a Osiris přijímají v osvětlené apotheose duši Aspicie. V tomto okamžiku se probouzí mladý lord a jeho doprovod. Sen minulosti je u konce.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist