Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida

 

 

 

Gajané

Navigace: Balet > Děje baletů > Gajané
Rychlost.cz - poptávka připojení

GAJANÉ (hudba Arama Iljič Chačaturjan)

1. dějství

I. obraz

V arménském kolchoze jménem Štěstí se sklízí bavlna. Mezi česáči je také Gajané a její bratr Armen. Znamení k odpočinku přerušuje práci. Staří se uchylují pod stromy a mladí přinášejí občerstvení. Tančí se tanec sběračů bavlny. Malá Ripsik vytrhne Gajané na okamžik ze zamyšlení a pak se opět vrací k hrajícím si dětem. Objevuje se opilý Giko se třemi kumpány a hrubě uráží svou ženu Gajané. Armen se své setry zastává. Giko se poslední dobou práci vyhýbá a na všechny výtky jen reaguje výsměchem. Ukazuje svazek peněz.

Armen se dostává s Gikem do prudké hádky. V okamžiku, kdy Giko vyndavá nůž, zasáhne velitel stráže Kazakov a donutí Gika odejít. Nune s Karenem tančí veselý tanec, Armen pak pastýřský tanec. Skupina dívek přináší Kazakovovi květiny. Ten při odchodu věnuje Gajané nejkrásnější růži. Kolchozníci vyprovázejí Kazakova a hajané zůstává sama.

Z úkrytu opět vystupuje Giko a nutí Gajané, aby odhodila růži, uráží jí a týrá. Vracející se kolchozníci vykáží  Gika pryč. Ten odchází a vyhrožuje pomstou. Zvonec opět volá do práce.

II. obraz

Gajané ve svém domě v podvečer s přítelkyněmi tká koberec. Je tu i Nune, Karen a ostatní mládež, která tančí. Přichází Giko. Všichni jsou zaražení jeho přítomností, ale on je tentokrát nápadně přívětivý a usmíří se s Armenem. Když hosté odejdou, Giko je opět hrubý a netrpělivý. Chce být sám, Gajané proto bere dceru Ripsik do náručí a ukládá jí ke spánku. Zatímco Gajané ve vedlejší místnosti připravuje jídlo, vstoupí do domu tři cizinci, kteří vykládají na stůl zbraně a peníze. Gikův úkol bude zapálit sklad bavlny. Gajané je s hrůzou pozoruje. Společníci se dávají na útěk, Giko sráží Gajané na zem, zamkne ji v domě a utíká za nimi.

2. dějství

III. obraz

V kurdské osadě v horách čeká Ajša na svého milého Armena. K jejímu tanci se přidávají pastevci, tančí a skáčou přes oheň. Následuje milostný tanec s Armenem. Z úkrytu je pozoruje Ismail, který žárlí, protože Ajšu také miluje. Dojde ke sporu, který vyřeší starý Džamal. Náhlý hvizd z hor přeruší tanec. Z mlhy se vynoří cizinci, kteří hledají přechod přes hranice. Pastýřům jsou sice podezřelí, ale zatím je hostí. Armen je však poznává a posílá zprávu Kazakovovi. Tančí pochodňový tanec, aby je zdržel. Když chtějí odejít, zastoupí jim cestu. V tom přichází Kazakov s pohraničníky. Prohledají cizince a odvádějí je. Vrcholky hor zbarví žár požáru. Dole v údolí hoří kolchoz.

3. dějství

IV. obraz

Celá ves pomáhá hasit požár. Gajané odhaluje před kolchozním zločin svého muže. Ten se jen vysmívá a prohlašuje ji za bláznivou. Vytrhne jí dítě a chce se s ním vrhnout do plamenů. Včas však zasáhne Kazakov. Giko se snaží uprchnout. Armen ho však zastaví. Giko vytahuje dýku a vztekle se napřahuje na hajané. Je zatčen a odveden.

V. obraz

Uplynul rok. Skald bavlny opět stojí. Hajané a Kazakov se opět setkávají. Prožité události je spojily a zdá se, že už je nic nerozdělí. Začíná slavnost. První tančí skupina dívek s růžemi, porotm v pestrém pořadí následuje tanec Karena a Nune, tanec starších, lezginka, uzun-dara, gopak, šavlový tanec. Slavnost končí oznámením svatby Gajané a Kazakova. Také Armen s Ajšou a Karen s Nune oznamují své zasnoubení.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist