Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Gitana

Navigace: Balet > Děje baletů > Gitana
Rychlost.cz - poptávka připojení

GITANA

   Prolog

   Scéna se odehrává poblíž Mardidu na zámku vévody Medina-Celi.
   Připravuje se oslava narozenin vévodkyně. Hofmistr Perez dohlíží nad služebnictvem a udílí rozkazy. Don Alonzo,devatenáctiletý syn vévodkyně, schvaluje vše, co on nařizuje.
   Přibíhá sedmiletá Lauretta, polekána hledá ochranu u svého bratra. Důvodem jejího strachu byl přicházející Parembo, vůdce cikánů. Následují ho ještě další cikáni, kteří chtějí během slavnosti ukázat své umění. Hofmistr by jim vyhověl, ale Lauretta se staví proti. Parembo mrzutě odchází a Lauretta žádá zkoušku tance, který má předvést na slavnosti.
   Přicházejí vesničané a přinášejí vévodkyni kytice. Lauretta je přijímá, rovná jejich řady a opravuje poklony.
   Nyní chce začít svou taneční zkoušku. Don Alonzo doprovází její tanec na kytaru. Perez si chce dovolit nějaké připomínky, ale Lauretta se urazí a nechce pokračovat. Vysměje se hofmistrovi a uteče do zahrady.
   Pro Alonza přichází páže. Rodiče si ho žádají. Ten dává poslední rozkazy a odchází. Během této scény se Parembo a jeho společníci pohybují v pozadí jako stíny.
   Všichni odešli s Perezem. Lauretta se vrací a diví se, že zde nikdo není. Náhle vyskočí Parembo, vrhne se na ní, zadusí její výkřik kabátem a rychle jí odvléká. Aby skryl únos, zahodí v zahradě Laurettin věneček a zlatý řetízek.
   Nyní má začít slavnost. Vstupuje rodina vévody, hofmistr přivádí poddané, kteří blahopřejí vévodkyni. Vévodu znepokojuje Laurettina nepřítomnost. Alonzo si myslí, že se dívka ještě převléká a jde pro ní. V tom přichází vystrašené páže a ukazuje Laurenttin věneček a řetízek. Nastává všeobecné zděšení. Vévodkyně omdlévá a vévoda se synem spěchá zachránit své milované dítě.

   I. dějství

   Děj se odehrává v Rusku, poblíž Moskvy, 10 let po prologu.
   Vrchní soudce a jeho syn Ivan jsou obklopeni kupci, kouzelníky a kejklíři, kteří žádají o povolení prodávat své zboží, nebo předvádět své produkce. Kozácký důstojník dává svým vojákům rozkaz, aby udržovali pořádek.
   Náměstí je plné cizinců a zvědavců různých národností. Mezi těmi všemi lidmi je i vévoda Alonzo, poslední potomek rodu Medina-Celi, od té doby, co před deseti lety zmizela jeho sestra Lauretta. Je zde i vůdce cikánů Parembo. Představuje se vrchnímu soudci, ukazuje mu ceduli a žádá o povolení předvést obecenstvu ukázku šikovnosti své skupiny. Soudce mu však nedopřává příliš sluchu, zato Ivan a Don Alonzo, když čtou na ceduli jméno slavné Gitany, se připojijá k Parembově prosbě. Soudce tedy svoluje.
   Cikáni přibíhají a doprovází je hřmotná hudba. Okna se plní přihlížejícími, shromažďují se zvědavci.Po sborovém tanci cikánů se objevuje Gitana v živém půvabném tanci. Don Alonzo i Ivan se snaží upoutat dívčinu pozornost. Po tanci jí ze všech stran házejí květiny. Gitana však zvedne jen tu, která byla od Ivana. Ivan se k ní přes dav protlačí, zadrží jí a chce, aby mu z dlaně četla osud. Ona z ní čte lásku k dívce, která nikdy nebude naplněna. Ivan se s takovou věštbou nehodlá smířit.
   Ke Gitaně přistupuje i vévoda Medina-Celi, ale dívka se mu vysměje. Alonzo chce vychytralou Gitanu obejmout. To podráždí Ivana. Don Alonzo se chce Gitany zmocnit, Parembo mu ale zatarasí cestu a odrazí ho. Cikánovo jednání roztrpčí přítomné a soudce nařizuje jeho zatčení. Parembo ale stihne utéct. Jako viník konfliktu je tedy označena Gitana a má být vsazena do vězení. Tomu se vzepře Ivan. Nastane všeobecný zmatek. Mezitím lidé zpozorují, že byli cikány okradeni a zahrnují soudce výčitkami. Toho využije Ivan a nechává Gitanu i s ostatními cikány uprchnout.
   Soudce jako vrchní osoba a otec nařizuje Ivanovi, aby se sám za toto jednání zatknul. Alonzo se z Ivanova zatčení raduje. Zmatek dosahuje nejvyššího stupně. Vojáci si sotva razí cestu. Mezitím uprchne i Ivan a je rozhodnut hledat gitanu. Vrchní soudce nad jeho únikem zuří a vojáci vyrazí za uprchlíkem.

   2. dějství
   Děj se odehrává v lese v Katalánii šest měsíců po trhu u Moskvy.
   Je večer a v táboře cikánů vládne klid a pohoda až do okamžiku, kdy Parembo přikáže, aby se všichni připravili na zítřejší odchod z tohoto místa. Gitana se posadí u řeky a vyndá ze záňadří Ivanovu kytici. Je pohroužena do vzpomínek. Její přítelkyně Mina se jí snaží rozptýlit hrou na kytaru.
   Blížící se kroky pohnou celým táborem. Všichni napjatě naslouchají. Na okraji pohoří se objeví Ivan. Ukrytí cikáni na něj vyrazí, ale Gitana se proti nim vrhne a rozkáže jim, aby se vzdálili. Všichni poslechnou, jen Parembo zůstane ukryt za stromem. Ivan jí vypráví, jak ho láska k ní po šesti měsících hledání dovedla až sem. Nabízí jí manželství a život ve městě. Gitanina pýcha se vzpírá podobnému návrhu. Ví, že se nikdy nemůže stát Ivanovou ženou. Nechce opustit ty, kterým vděčí za vychování. Je velmi bolestné splnit tuto povinnost, ale vděčnost v jejím srdci je silnější než hlas nedovolené lásky. Vypráví Ivanovi o tom, jak se jí cikáni ujali a vychovali. Ten je nadšen, když se dozví, že ne příroda ale náhoda ji učinila členem opovrhovaného kmene. Prohlásí, že s ní nadále bude sdílet její osud. To už ani Gitana nedokáže skrývat své city a také projeví k Ivanovi lásku.
   Na vše se díval Parembo. Vystoupí ze svého úkrytu a žádá od Ivana, aby potvrdil své rozhodnutí. Parembo a ostatní cikáni vytvářejí za zvuku bubnů různé obrazy, které znázorňují, jak těžký je kočovný cikánský život. To však nemůže Ivanovým rozhodnutím otřást. Vstupuje mezi shromážděné a rozděluje ze svého měšce zlato.
   Nastal čas k odjezdu a na rozkaz Paremba začíná odchod.

   3. dějství
   Děj se odehrává na zámku vévody z Medina-Celi šest měsíců po scéně v lese.
   Starý vévoda s manželkou pořádají slavnostní maškarní bál na počest svého syna Alonza, který se po dlouhé době vrátil z cest.
   Několik sluhů přivléká násilím cikána, který byl zadržen v zahradě. Je to Ivan. Perez má od nešťastné příhody s mladou vévodkyní Laurettou odpor k cikánům a nechává ho odvést.
   Objevuje se Gitana, která utekla Parembovi, a šla hledat Ivana. Parembo ji však sledoval a vklouznul do zámku za ní. Chce ji odvléct pryč, ale Gitana bez Ivana odejít nechce. Zápasí spolu. Vstupuje vévoda. Parembo uteče a Gitana padá na kolena.
   Vévoda si vyslechne prosbu dívky, která mu vypráví o zatčení snoubence, kterého přilákala slavnost a prosí o jeho propuštění. Vévoda je dojat a poroučí přivést cikána. Přivádí Perez. Gitana se chce rozběhnout k Ivanovi, ale Perezova tvář jí zarazí. Zůstává před ním stát, jako by si chtěla vzpomenout, kde už ho viděla. Také hofmistr je Gitanou zjevně udiven.
   Vstupuje Don Alonzo a hned poznal dívku z trhu u Moskvy. Gitana se snaží vybavit vzpomínky, které se jí ztrácejí v minulosti. Její srdce nemůže snést takové duševní pohnutí, opouštějí jí síly, drží si oběma rukama hlavu a padá na kolena. Vévoda posílá pro svou ženu, Perez posílá páže pro předměty, které by dívce mohly něco připomínat. Páže přináší krabici, ve které je věnec a řetízek, které Lauretta měla v okamžiku zmizení na sobě. Vyndává i dětské šatičky.
   Když dívka tyto předměty spatří, začíná si vzpomínat. Bere do rukou všechny věci kolem, reaguje na melodii, kterou Perez hraje na kytaru. Nyní poznává i vévodu - svého otce, vrhá se do jeho náruče a po té běží ke své matce, která ji hned poznala.
   Ivan, který byl zatím v ústraní, se vrhá k nohám své snoubenky. Alonzo ho nyní poznává a představuje ho rodičům jako svého přítele. Všichni se odeberou na slavnostní bál.
   Tančící masky se zastaví a napjatě sledují příchod Laurette z Madine-Celi. Ta se objeví v půvabném kostýmu Polky a tančí tanec, který měl před jedenácti lety zkrášlit tehdejší slavnost.. Po té následuje promenáda všech masek a bál končí společným tancem.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist