Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Hirošima

Navigace: Balet > Děje baletů > Hirošima

HIROŠIMA (SVĚDOMÍ, ROZKAZ) – hudba Wiliam Bukový

1. obraz

Na letištní ploše přichází k nehybné řadě pilotů Generál. Vybírá letce, který svrhne atomovou bombu na Hirošimu. Jeho volba padne na X., který hrdě vystupuje z řady. Na jeho místo, do mezery mezi piloty, se staví jeho Svědomí. To se snaží X. zadržet, ale marně. X. je opojen vidinou slávy. Na pokyn Generála přinášejí vojáci A-bombu. Mezi X. a A-bombu se staví Svědomí. Odehraje se krátký zápas, ve kterém je Svědomí poraženo. X. startuje s A-bombou, aby splnil rozkaz.

2. obraz

Poklidné, nic netušící město. Pouliční ruch přeruší zvuk sirén, ohlašující nálet. Vypukne panika, lidé hledají úkryt. Exploze, atomový hřib stoupá nad Hirošimu. Danse machre A-bomby, ničící všechno živé. Triumfující smrt mění lidi ve stíny.

3. obraz

V letištním kasinu se slaví „hrdinský čin“ letce X. Vznešená společnost se raduje ze zániku Hirošimy. X. je středem zájmu a obdivu a Generál ho dekoruje vysokým vyznamenáním. Slavnost vrcholí projekcí filmu o zničení Hirošimy. Ohromený X. němě přihlíží: teprve nyní si začíná uvědomovat, jakou zkázu způsobil. Po jeho boku se objevuje jeho Svědomí. X. si strhává vyznamenání z hrudi a háže ho Generálovi pod nohy. Společnost je pohoršena.

4. obraz

X. je sám. Jeho duševní krize vrcholí. Ve svých představách vidí hirošimské oběti všude kolem sebe. X. je zoufale odhání, až osamí se svým Svědomím. Marně s ním zápasí, až klesá pod tíhou výčitek.

5. obraz

X. se stává „společensky nebezpečným“. Na povel Generála přicházejí lékaři, kteří se snaží oddělit X. od jeho Svědomí. Jejich snaha je však marná, Svědomí je silnější, X. se nedá podplatit ani umlčet. Kruh mocných tohoto světa se kolem něho zužuje a X. je zlikvidován. Generál spolu se svou suitou farizejsky truchlí nad jeho mrtvolou. Nad tou se ale pojednou vztyčuje Svědomí – svědomí celého lidstva – a ti, kdož  jsou zodpovědni za smrt tisíců nevinných lidí, před ním v panické hrůze prchají.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist