Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida

 

 

 

Jindřich IV.

Navigace: Balet > Děje baletů > Jindřich IV.
Rychlost.cz - poptávka připojení

JINDŘICH IV., NEBOLI ODMĚNA CTNOSTI

   V královských komnatách se koná hostina. Markýz Contini vznáší žalobu Jindřichu IV. žalobu na vévodu Sullyho. Jindřich žádá vévodu o vysvětlení a ten mu předkládá dokument, z něhož král pochopí vévodovu nevinu a to, že vše byly jen pomluvy. Mír je obnoven, král oficielně prohlašuje všem přítomným, že véoda je nevinen.
   Děj se přenáší do lesa, kam král odchází na lov. V dálce je zámek markýze Continiho. Probíhá zde vesnická slavnost, které se účastní i krásná Agáta. Contini nařizuje svým sluhům, aby dívku unesli. Agáta, kterou sluhové přepadali v přítomnosti vesničana Flejna, se však ubránila. Flejn jí poradí, aby si na sluhy šla stěžovat na zámek. Sotva však dívka překročí práh zámku, stává se zajatkyní.
   Contini naoko vyčiní svým sluhům. Když je pošle pryč a zůstane s Agátou sám, začne dívce vyznávat lásku. Agáta je nejdřív překvapena, ale pak se jí zmocní strach. V tom okamžiku vstupuje sluha a oznamuje, že král si žádá markýze. Contini odchází a sluhům nařizuje, aby Agátu hlídali. Ta však strhá záclony z oken, udělá z nich provaz a spustí se z okna.
   Děj se vrací na vesnickou slavnost. Přibíhá Flejn a oznamuje, že Agáta byla unesena. Vesničané se chtějí probít do zámku, aby dívku osvobodili, ale když k němu přicházejí, spatří Agátu, jak se spouští z okna. Následuje krátké a radostné setkání.
   Přichází večer a s ním i bouře. Král v lese při lovu zabloudil a náhodou se setkal s Agátiným otcem. Ten netuší, že je to král a pozve ho k sobě domů.
   Bouře utichá. Markýze Continiho přepadnou tři loupežníci a chystají se ho zabít. Objeví se však lesník Richard, Agátin ženich, jednoho z banditů zabije a zbylé dva zažene na útěk. Aniž by to tušil, zachránil život ničemovi, který usiloval o jeho nevěstu.
   Agáta očekává ve svém domě příchod otce a Richarda. Otec přichází s králem, kterého nikdo nepoznává. Všichni připíjejí na zdraví krále. Jindřich IV. nalézá v rodině a rovněž v samotné Agátě zalíbení. Objevuje se Richard v doprovodu Continiho a dvořanů. Dvořané padají před králem k zemi. Agáta, která spatří svého svůdce, je vyděšená. Na královu
žádost vypráví o Continiho chování.
   Jindřich markýze vyhání, hrozí mu tvrdým trestem a žehná sňatku Agáty s Richardem.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist