Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida

 

 

 

La Péri

Navigace: Balet > Děje baletů > La Péri
Rychlost.cz - poptávka připojení

LA PÉRI (hudba Burgmüller)


I. dějství

   Děj se odehrává a arabském harému. Odalisky se věnují své vizáži. Sultánova favoritka Nourmahal se vzhlíží ve zlatém zrcadle. Hlavní eunuch Roucem chodí od jedné dívky ke druhé a dává jim rady, jak by mohly zdvojnásobit své půvaby. Pán harému Achmet je však již znuděn radovánkami a dokonce ani Nourmahal již nemá takovou moc nad jeho srdcem jako dřív.
   Za Roucemem přichází Ommeyl, obchodník s otroky a nabízí mu výhodnou koupi pro jeho pána: čtyři krásné Evropanky - Francouzsku, Skotku, Němku a Španělku. Obchod je uzavřen.
   Do harému vstupuje Achmet, ale tanci odalisek nevěnuje pozornost. Roucem chce svého pána překvapit a tak přivolává právě koupené Evropanky. Španělka tančí bolero, Němka valčík, Skotka gigue, Francouzska menuet. Achmeta tance zpočátku zajímají, ale po chvíli opět upadá do svého snění. Achmetovi pozemské lásky nestačí, sní o těch nebeských.
   Pohybem ruky naznačuje, aby všichni odešli a začíná kouřit z vodní dýmky opium. To brzy začne účinkovat a Achmet se ve svém snu objevuje v zemi plné slunce, křišťálových jezer, smaragdových palem a květy z drahých kamenů.
   Périe, orientální víly, jsou seskupeny kolem své královny. Po té víly překračují hranici, která rozděluje svět nadpozemský od toho reálného. Královna Péri se skloní nad spícím Achmedem. Ten se probouzí a jeho srdce rázem vpzlane velkou láskou ke krásné královně.
Péri chce nalákat Achmeda do své vzdušné říše, ale ten do ní vstoupit nemůže, protože mu chybí křídla. A tak mu Péri dává talisman, kterým jí může kdykoliv zavolat z její říše. Kouzlem Péri přiměje květiny ve vázách, aby se vznesly a utvořily v Achmetových rukách selam - kouzelnou kytici. Pak sejme jednu z hvězd ze své koruny a pokládá jí doprostřed kytice. Když Achmet tuto hvězdu políbí, Péri se mu zjeví.
   Když vidina zmizela, Achmet opět usíná. Vchází Roucem a probouzí ho. Achmet mu vypráví o setkání s Péri, ale enuch mu nevěří a vše přičítá vlivu opia. Achmet, téměř přesvědčen Roucemovými pochybnostmi, sám přestává věřit, že kdy vílu skutečně viděl. Nechává přivolat odalisky a svůdná Nourmahal v něm opět probouzí vášeň.
   Navrácen ke skutečnosti hodlá Achmed své favoritce hodit kapesník, ale Péri, která tu byla od začátku této scény, neviditelná všem, uchopí kapesník, hodí ho na zem, pošlape ho a Achmedovi podá kouzelnou kytici. Ta v sultánovi probudí všechny vzpomínky, líbá hvězdu a vedle něj se zjevuje Péri, smutná a trpící. Nechce se o jeho lásku dělit s pozemšťankou. Zmizí a odnáší si s sebou kouzelnou kytici, které Achmed není hoden. Achmet odstrkuje překvapenou Nourmahal, posílá jí pryč a nakonec jí prodává obchodníku s otroky Ommeylovi.
   Péri, opět viditelná, šťastná ze svého vítězství, vrací Achmetovi kouzelnou kytici. Nourmahal odchází s obchodníkem s výhružným gestem pomsty a prokletí.
  
II. dějství

   Terasa Achmetova paláce. Kolem ní poletují družky Péri a zalévají květiny. Péri se dívá oknem do Achmetova pokoje.  Jedna z víl se jí snaží od lásky k člověku odradit. Naznačuje jí, že jí má sultán rád jen pro její zářivou korunu na čele a bez ní by si jí ani nevšimnul, Tato představa Péry trápí, ale je rozhodnuta vydržet až do konce.
   Víly náhle zaujme scéna, kdy eunuši a černoši pronásledují jakousi postavu. Osoba se blíží k terase a zoufalým skokem se jí podaří vniknout na půdu Achmetova paláce. Je to otrokyně, která prchla z pašova harému. Jeden z pronásledovatelů na uprchlici zamíří puškou a výstřel dívku zasáhne.
   Péri v tom okamžiku napadne, jak by se mohla přesvědčit o Achmetově lásce. Je v její moci vdechnout tělu duši, která z něj unikla. Jestliže jí bude Achmet milovat v této podobě a za těchto skromných podmínek, není pochyby: v touze po ideálním spojení nebude žádná pýcha. Achmet tak bude hoden být přenesen do čarovného nebe. Péri se skloní nad tělem otrokyně - křídla i koruna mizí a víla se do otrokyně vtěluje.
   Achmet a Rouce vycházejí na terasu, aby se podívali, co se to venku děje. Zahlédnou na zemi ležící Lejlu - Péri. Oba se jí snaží přivést zpět k životu. Lejla vydechne, otevře oči, vstává a vypráví, že je ubohá otrokyně, která prchla z pašova harému, protože nechtěla opětovat jeho lásku. Její zranění je lehké, omdlela jen strachem před dostihnutím. Žádá Achmeta o ochranu a slibuje mu poslušnost a nekonečnou oddanost.
   Přibíhají i zvědavé odalisky a prohlížejí si nově příchozí. Lejla se ke svým družkám chová laskavě. Achmet je nejprve příchodem Lejli, která by mohla vzbudit žárlivost Péri, zmaten, ale záhy se oddá něžným citům. Rozhodne se Lejlu přijmout do harému a při této příležitosti se chystá slavnost.
   Čím více Achmet pozoruje Lejlu, tím více nalézá podobností s Péri. Je to táž duše, tentýž úsměv, aby byla iluze úplná, klade jí na čelo hvězdu, kterou snímá z kytice. Lejla jí však odmítá s tím, že není žádná víla, ale jen obyčejná chudá otrokyně.
   Nourmahal, dřívější Achmetova favoritka, nedokáže zapomenout na nevděčného pána. Díky znalosti paláce pronikla až k místu, kde je Achmet s Lejlou. Pohled na oba milence ji rozzuří tak, že vytáhne dýku a vrhne se na Achmeta. Lejla však byla pohotovější, zachytila její ruku a ránu tak odvrátila. Lejla prosí o milost pro Nourmahal, která klečíc přijímá toto ponižující dobrodiní. Její špatně skrývaný hněv svědčí o tom, že ve svém srdci nepřijímá milost, kterou pro ní vyprosila soupeřka.
   Vchází vyděšený černoušek a oznamuje, že paša, dřívější pán Lejly, přichází žádat zpět svou otrokyni, aby ji usmrtil. Achmet Lejlu svěřuje Roucemu a ten jí odvádí do podzemí a zavírá za ní padací dveře.
   Achmet se dostává do vězení, protože se rozhodnul pašovi Lejlu nevydat. Marně se snaží podplatit své dozorce - strach z paši je mnohem větší, než touha po penězích. Ani kouzelnou kytici, kterou by mohl zavolat Péri, už nemá. Nourmahal jí ve vzteku rozšlapala. Náhle se však otvírá zeď vězení a vchází Péri. Slibuje mu, že když zapomene na Lejlu, tak s ní může odjeít do kouzelné země víl. Péri se chce touto poslední zkouškou přesvědčit o Achmetových citech. Ten však štěstí a moc za těchto podmínek odmítá. Kyž Péri vidí, že ho nepřesvědčí, odchází a předstírá opovržlivý hněv.
   Paša přichází naposled vyzvat Achmeta, aby vydal otrokyni a po jeho odmítnutí přikazuje katům, aby ho svrhli z okna podél zdi, na které jsou připevněny železné háky. Ty jeho tělo roztrhají.
   Jakmile Achmet zmizí v propasti, zdi vězení mizí, oblaka se zvedají a vynášejí skupiny Périí. Nebe se otevírá a je vidět mohamedánský ráj, ve kterém proměněný Achmet stoupá po zářících schodech a drží za ruku tu, od které se již nikdy neodloučí.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist