Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Ondina

Navigace: Balet > Děje baletů > Ondina

ONDINA (hudba Hans Werner Henze)

1. dějství

I. obraz

U zámku se schází lovci a pozvaná společnost, mezi nimi i zadumaná, pyšná Beatrice. Přichází mladý rytíř Palemon a daruje své snoubence amulet. Beatrice jej však pohrdavě odmítá. Mladíka to zarmoutí; chce být sám a tak se od společnosti vzdálí. Tu se před ním zjeví nymfa Ondina, která vystoupila z malého vodopádu. Její tanec s vlastním stínem Palemona očaruje. Zapomíná na svou Beatrici a běží za nymfou, která mu uniká. Beatrice ale ještě stihne zahlédnout, jak Palemon spěchá pryč. Svolává hosty a ti se rozhodnou, že půjdou Palemona hledat.

II. obraz

Palemon chodí po lese a marně hledá Ondinu. Čeká však na něho strašný král moří a vod Tirrenio, který je znepokojen milostným citem své dcery k člověku. Přivolává na pomoc své voje tritonů a nymf, aby všemi varovnými kousky a děsem zamilovanou dvojici od sebe oddělili. Ale Palemon, zaštítěn svou mužnou silou i mocí své čisté lásky, nad duchy vítězí. Tirrenio je nucen uznat svou porážku. Varuje však Palemona, že kdyby zradil svou lásku, musel by zemřít. Po té následuje pas de deus Palemona a Ondiny. Mladý pár narazí na poustevníka, který je za přítomnosti Tirrenia a jeho věrných na místě sezdá.

Avšak to se již blíží Beatrice spolu s lovci. Poustevník ukazuje Beatrici, zraněné ve své pýše, kudy odešel palemon sOndinou, ale cestu pronásledovatelům zahradí děsivá Tirreniov čeládka.

2. dějství

III. obraz

V malé středomořské zátoce spravují rybáři své sítě a chytají loď k lovu ryb. Palemon s Ondinou prosí majitele lodi, aby je vzal na moře s sebou. Těsně před tím, než loď odrazí od břehu, se však na ni nepozorovaně dostane i beatrice.

IV. obraz

Loď se lehce kolébá na mořských vlnách. Ondina je tu ve svém živlu: zaříká vlny a vítr, jež si s lodí pohrávají. V okamžiku, kdy se loď prudce rozhoupe, Ondina  opět vlny utiší. Palemon věnuje Ondině amulet, který předtím Beatrice  odmítla. Ta se v témže okamžiku vynoří ze svého úkrytu a požaduje amulet zpět. Když jí ho chce rozpačitá Ondina dát, vynoří se z moře ruka Tirrenia a amulet mizí ve vodách. Palemon je vystrašen Ondininou tajemnou mocí, což ho sbližuje opět s Beatricí. Ondina cítí, že jí tu hrozí nebezpečí, vrhá se do vln a vynořuje se s krásným korálkovým amuletem, který dává beatrici na usmířenou. Ale nic to nepomáhá: vodní duchové k sobě Ondinu povolávají a tirreniův hněv rozpoutává strašlivou bouři. Scéna se noří do tmy, ve stínu blesků je vidět ztroskotanou loď a Plemona s beatricí a námořníky zachráněné na skále, kterou bičuje vítr a déšť.

3. dějství

V. obraz

Na zámku je vše připraveno na svatbu Palemona a Beatrice. Palemon vzpomíná na své ztracené štěstí; v jeho představách se objevuje Ondina, tesknící a slzící hluboko na dně moře. Z jeho bolestného snění ho vytrhne příchod Beatrice. Přicházejí hosté, mezi nimi i nepozvaný Tittenio se svým průvodem, převlečeným do neapolských krojů. Baví svatební hosty řadou tanců. Začíná divertissement: tanec nymf a tritonů, pas de six, pas de trois, sborový valčík. Pak si divní hosté strhávají masky, zvedá se hrozivý vítr, který zjasne světla v paláci. V sále vypukne panika, všichni utíkají pryč. Zůstává jen Palemon, čekající na zjevení Ondiny. Když se nešťastná nymfa opravdu objeví, zoufalý a zároveň rozradostněný palemon se jí snaží obejmout. Když se mu to konečně podaří a Ondinu políbí, padá mrtev k zemi. Vlny zalévají scénu a v hloubi vod kolébá Ondina Palemona ve svém náručí.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist