Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

 

 

 

Orfeus a Eurydika

Navigace: Balet > Děje baletů > Orfeus a Eurydika
Rychlost.cz - poptávka připojení

ORFEUS A EURYDIKA

1. obraz - Prolog - Věštba Pýthie

   Múza Kaliope, Orfeova matka, sestoupí na zem a dá si Pýthií věštit osud svého syna Orfea.

2. obraz - V jezeře

   Jezerní nymfy se snaží smutnou Eurydiku rozveselit hrou a tancem. Eurydika touží po Orfeovi. Jednou ho slyšela u jezera zpívat a od té chvíle na něho nemůže zapomenout. Je rozhodnute... Při prvním slunečním paprsku, kdy její sestry odcházejí spát, opouští navždy jezero a jde hledat svého milovaného.

3. obraz - Slavnost květů

   V zahradě se scházejí dívky a chlapci, začíná slavnost květů. Mezi tančíci dívky přichází Erydika. Všichni jsou okouzleni její krásou. Dívky jí berou mezi sebe a vesele pokračují v tanci. Eurydika se všemu diví, protože je poprvé mezi lidmi. Za velkého jásotu přinášejí bohyni Floru a zasypávají ji květy. Slavnost vrcholí, hosté se rozcházejí po zahradě. Eurydika se vrací pro zapomenutý závoj a tu se setkává s Orfeem... Orfeus je zamyšlený, sotva si Eurydiky všimne. Dívky opět obklopují Eurydiku a pokračují v tanci. Vrací se Orfeus: když se jeho oči setkají s Eurydičinými, oba zahoří láskou. Taneční rej - bakchanále na počest boha Dionýsa - je opět oddělí. Orfeus, když se mu nepodařilo dostat k Eurydice, odchází.
  Se západem slunce se společnost rozchází. Eurydika zůstává sama. Sní o Orfeovi, touží po něm. Ale i Orfeus je pln touhy a vrací se na místa, kde poprvé spatřil Eurydiku. Tu ji spatří, jak k němu oteírá svou náruč. Orfeus se snaží Eurydiku políbit, ale v tom mu zabrání Amor, ochránce ctnosti a nevinnosti, který odvádí Eurydiku pryč. Překvapený Orfeus zůstává na místě.
   Orfea zachvátí divoká vášeň. V jeho představách se mu zjevují bakchantky, vztahují k němu ruce a on jim podléhá. Dva fauni se zmocní jeho harfy, nejbližší Bakchantka ho objímá a harfa padá na zem a umlká. Vše mizí, objevuje se rozhněvaný Zeus. Orfeus zklamal hned v první zkoušce. Zeus mu odmítá Erydiku dát. Charitky, průvodkyně Dia, prosí za Orfea a utěšují ho. Před zoufale plačícího Orfea se postaví Amor, kterému se Orfea zželelo. Chce zmírnit jeho trest - avšak jen s tou podmínkou, že Orfeus nepohlédne na Eurydiku dřív, než budou za branami zahrady. Orfeus mu to slibuje a Amor přivádí Eurydiku. Spojuje jejich ruce.
    Eurydika neví o Orfeově slibu a stále na něj naléhá, aby se na ni podíval. Pochybuje o jejich lásce. Orfeus zmatený jejím nářkem, zapomene na svůj slib a na posledním stupni na Eurydiku pohlédne. Zatmí se, Eurydika zmizí. Opět se objeví Zeus v podobě božského oka a odsuzuje Orfea k věčné touze po Eurydice.

4. obraz - Podsvětí

   Orfeus přichází hledat Eurydiku do podsvětí. Obklopují ho příšery podsvětí a svírají kolem něj ohnivé kruhy. V tom se zjeví Amor, Orfeův ochránce. Celé podsvětí padá do propasti, v záři světla stojí Amor a Orfeus.

5. obraz - Řeka Lethe

   Amor vybízí Orfea, aby vstoupil do bárky. Orfeus nastoupí, Charon odráží od břehu a Amor přeje Orfeovi štěstí.

6. obraz - Elysium

    Orfeus vstoupil do Elysia. Charitky mu ukazují cestu k Diovi. Zeus mu odpouští, Orfeus nastupuje cestu rájem a hledá mezi rajskými bytostmi Eurydiku. Vidí tu Apollona, zasněného do Poesie, pastýřskou hru Dafnida a Chloe, Parida váhajícího, které ze tří Grácií má dát jablko. Devět Múz se vážně prochází sloupořadím, všude panuje ovzduší blaha a míru. Amor přivádí Eurydiku, která stále myslí na Orfea. Všichni jí vítají, a tu přichází Orfeus a jejich zraky se setkají. Šťastně se objímají, Amor je odvádí ke stromu poznání. Zeus, spokojený nad jejich čistotou, jim žehná.

7. obraz - Epilog

   Pýthie ukončila svou věštbu a upadá do hlubokého spánku.

© balet.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist